Over ons

Missie Stichting Konya

Stichting Konya is een in Amsterdam Nieuw West gevestigde organisatie die staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen ongeacht geloof, cultuur, afkomst, sekse, identiteit mag en kan meedoen. Elkaar helpen en versterken, toenadering zoeken door je open te stellen voor andere culturen en tradities, leren van elkaar en samen vrijwillig inzet plegen in het belang van de maatschappij, dat is voor Stichting Konya van fundamenteel belang. Kenmerkend voor de bestuurders en vrijwilligers van de Stichting is dat zij 1. betrouwbaar en transparant zijn. 2. aandacht hebben voor elkaar. 3 onafhankelijk kunnen opereren en niet worden beïnvloed door politieke- en/of religieuze stromingen 4. zich oprecht committeren aan afgestemde werkzaamheden/organisatie van activiteiten en daar gedisciplineerd mee aan de slag gaan. 5. elkaar vanuit loyaliteit en betrokkenheid blijven stimuleren zich in te zetten voor de maatschappij en daarmee duurzame impact weten te realiseren.

Visie Stichting Konya

Als betrokken stichting zetten wij ons graag in voor verschillende activiteiten zoals:

 • Interculturele ontmoetingen en uitwisseling
 • Sport- en bewegingsactiviteiten voor ouders en hun kinderen
 • Yogalessen
 • Informeel onderwijs, huiswerkbegeleiding
 • Conversatielessen voor buurtbewoners
 • Taallessen voor anderstaligen
 • het leggen van verbinding met formele aanbieders van bijvoorbeeld eerstelijns zorg en onderwijs

Nota Bene: de activiteiten vinden bij voorkeur plaats op locatie. Indien dit vanwege de situatie rondom Covid-19 niet mogelijk is, vinden deze zoveel als mogelijk online plaats.

De doelstellingen van deze activiteiten zijn:

 • het nader tot elkaar brengen van verschillende culturen
 • bewustwording creëren van het belang en de meerwaarde van het gedachtengoed van Nasreddin Hoca en Mevlana in directe relatie tot actuele en relevante maatschappelijke thema’s binnen de Nederlandse samenleving. Denk aan het bevorderen van gelijkheid, voorkomen van polarisatie, vergroten van eigenwaarde, bevorderen van participatie en het in de praktijk brengen van naastenliefde
 • het bestrijden van eenzaamheid
 • het hebben van voldoende beweging
 • het bevorderen van een gezonde lifestyle en voeding,
 • het vergroten van een sociaal netwerk
 • het bevorderen van taalvaardigheden

Met de hierboven genoemde activiteiten en doelstellingen zet  Stichting Konya zich graag in voor het verbeteren van het welzijnsniveau van de volgende doelgroepen:

 • kwetsbare kinderen en jongeren
 • bewoners met een fysieke beperking
 • bewoners met ongezonde leefstijl
 • bewoners met een beperkt sociaal netwerk