Vizyon – misyon

Konya Vakfı’nın Misyonu

Konya Vakfı, merkezi Amsterdam New West’te bulunan ve din, kültür, köken, cinsiyet, kimlik ne olursa olsun herkesin katılabileceği ve kapsayıcı bir toplumu temsil eden bir kuruluştur. Birbirimize yardım etmek ve güçlenmek, başka kültür ve geleneklere açılarak yakınlaşmak, birbirinden öğrenmek ve toplum yararına birlikte gönüllülük yapmak Konya Vakfı’nın temelini oluşturmaktadır. Vakfın yönetici ve gönüllülerinin özelliği, 1. güvenilir ve şeffaf olmalarıdır. 2. Birbirine karsi ilgi ve alakali. 3 Bağımsız hareket edebilme ve siyasi/dini hareketlerden etkilenmeme 4. Koordineli faaliyetlere / faaliyetlerin organizasyonuna samimiyetle bağlı kalmak ve disiplinli çalışmak. 5. Birbirlerini bağlılık ve bağlılıktan dolayı kendilerini topluma adamaya ve böylece sürdürülebilir etkiyi gerçekleştirmeye teşvik etmeye devam etmek.

Vizyon Konya Vakfı

Kararlı bir vakıf olarak, kendimizi aşağıdakiler gibi çeşitli faaliyetlere adamaktan mutluluk duyuyoruz:

● Kültürlerarası karşılaşmalar ve değişim

● Ebeveynler ve çocukları için spor ve egzersiz faaliyetleri

● Yoga dersleri

● Resmi olmayan eğitim, ev ödevi yardımı

● Yerel sakinler için sohbet dersleri

● Anadili olmayanlar için dil dersleri

● resmi hizmet sağlayıcılarla, örneğin, birinci basamak sağlık hizmetleri ve eğitim ile bağlantılar kurmak

Not Bene: faaliyetler tercihen yerinde gerçekleşir. Covid-19’u çevreleyen durum nedeniyle bu mümkün değilse, bunlar olabildiğince online olarak gerçekleşecek.

Bu faaliyetlerin amaçları:

● farklı kültürleri birbirine yaklaştırmak

● Hollanda toplumundaki güncel ve ilgili sosyal temalarla doğrudan ilişkili olarak Nasreddin Hoca ve Mevlana’nın fikirlerinin önemi ve katma değeri konusunda farkındalık yaratmak. Eşitliği teşvik etmeyi, kutuplaşmayı önlemeyi, öz saygıyı artırmayı, katılımı teşvik etmeyi ve hayırseverliği uygulamaya koymayı düşünün.

● yalnızlıkla mücadele

● yeterince egzersiz yapmak

● sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenmeyi teşvik etmek,

● bir sosyal ağı genişletmek

● dil becerilerini geliştirme

Konya Vakfı, yukarıda belirtilen faaliyetler ve hedeflerle, aşağıdaki hedef grupların refah düzeyini iyileştirmeyi taahhüt etmektedir:

● savunmasız çocuklar ve gençler

● fiziksel engelli sakinler

● sağlıksız bir yaşam tarzına sahip sakinler

● sınırlı bir sosyal ağa sahip sakinler